In Lak'ech Ala K’in

PRIVACY VERKLARING

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij zijn ons ervan bewust dat jij vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website en/of diensten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap jij precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van KamboThuis en De Heilige Bron.

Door gebruik te maken van deze website geef jij aan het privacy beleid te accepteren. KamboThuis respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Bijgewerkt op: 6 maart 2020

Privacybeleid Kambo Thuis en De Heilige Bron

Via onze websites bieden wij allerlei diensten aan waarbij wij privacygevoelige informatie verwerken, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Dit betekent bijvoorbeeld dat wij:
duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, middels deze privacyverklaring;
het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij daar wettelijk toe verplicht;
wanneer wij jouw gegevens delen, (enkel bij wettelijke noodzaak) afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
• jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via: info@kambothuis.nl

A'ho Mitakuye Oyasin

Kambo Thuis

Onze voorkeur gaat altijd uit naar even persoonlijk contact, om een eerste indruk te krijgen van met wie je te maken hebt.

Kambo Thuis steunt Stichting Dierenlot
en andere dierendoelen.

Zie: Ons Doel.

OVER ONS